Instagram rubinflickan84Instagram rubinflickan84Instagram rubinflickan84Instagram rubinflickan84Instagram rubinflickan84Instagram rubinflickan84Instagram rubinflickan84

Iron man 3

Tony Starks liv tillintetgörs av en okänd fiende vars makt verkar gränslös. I hans jakt för att hitta den ansvarige tvingas han lita på sin genialitet och sina instinkter för att skydda de som står honom närmast. Samtidigt kommer han närmare svaret på den fråga som i hemlighet besvärat honom - är det mannen som gör rustningen, eller rustningen som gör mannen?

  • 51 visningar

Gillar